Family Security Plan

Product Features

Ang Family Security Plan (FSP) ay isang Yearly Renewable Term Plan na binuo upang makapagbigay ng karagdagang benepisyo para  sa kasapi at kanyang lehitimong kaanak (legal dependents) sa oras ng pagkamatay o total o permanenteng pagkabaldado (Total & Permanent Disablement).

  • Premium:                    PHP 1,000.00 (renewable up to age 70)
  • Mode of Payment:    Cash or via Loan
  • Coverage:                      1 year insurance coverage for the principal insured and his/her legal dependent/s.

Eligibility: 18 years old and not more than 65 years old. An active member of CARD Microfinance Institution and CARD MBA. May malusog at malakas na pangangatawan at kaisipan, mayroong kakayahang gumanap sa pang-araw-araw na gawain at hindi Total at Permanenteng Baldado (TPD) sa araw ng aplikasyon sa AcciPlan.

Mga Benepisyo ng FSP:

Dahilan ng pagkamatay o TPD Kasapi Legal na Asawa Anak Magulang
Sakit PHP 50,000 PHP 50,000 PHP 20,000 PHP 20,000
Aksidente PHP 100,000 PHP 100,000 PHP 40,000 PHP 40,000

 

  1. Contestability Period – Meron itong 1 year contestability period.
  2. Grace Period – May 45 days grace period na ipinatutupad para sa pagbabayad ng premium o insurance payment sa FSP matapos ang isang taong bisa o 1-year coverage nito. Awtomatikong mate-terminate ang insurance coverage kung sakaling hindi mabayaran o makapag-renew matapos ang 45 days grace period.