Remitter Protek Plan

Product Features

 

Ang Remitter Protek Plan ay isang Group Insurance Policy na may 1-year effectivity. Ito ay insurance o protection para sa mga kasapi o member-remitter na itinalaga ng Center upang magdala ng center collection sa Unit, MBOs, BLUs o Branch ng CARD microfinance institution.

  • Premium:                    PHP 200.00 Annual Premium (per Center), Renewable yearly
  • Mode of Payment:    Cash or via Loan
  • Coverage:                     1-year insurance coverage for whoever will be the assigned member-remitter from the center group for the particular week

SAKOP NG SEGURO NG RPP: Ang sakop ng seguro ng member-remitter ay magsisimula sa oras na maitalaga bilang member-remitter ng Center hanggang sa ika-5 ng hapon.

Halaga ng mga Benepisyo:

PARTICULAR AMOUNT OF BENEFIT
Death due to Accident PHP 50,000
*Accident Dismemberment (Naputulan ng bahagi ng katawan)/ Disablement (Pagkabaldado) PHP 50,000
Motor Vehicular Accident Hospitalization PHP 15,000
Accidental Daily Hospitalization Income Benefit PHP 500/day (max of 30 days)

 

*The amount of benefit will depend on the percentage of benefit to be given for Accident Dismemberment / Disablement based on the Table of Benefits of the covered injuries.